Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, 2007-2013 CROSS-BORDER RESEARCH CENTER ENVIRONMENT AND HEALTH (RCEH) Πρόγραμμα Διήμερων Εκπαιδεύσεων στη Βουλγαρία (Research & Training)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 που υλοποιεί το ΠΕΔΥ ΑΜΘ περιλαμβάνονταν δύο τεχνικές συναντήσεις/εκπαιδεύσεις με τους Βούλγαρους εταίρους. Το πρόγραμμα των τεχνικών συναντήσεων προέβλεπε δύο διήμερες εκπαιδεύσεις. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 20-21 Νοεμβρίου στο ΠΕΔΥ ΑΜΘ στην Αλεξανδρούπολη. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στις 07-09 Δεκεμβρίου στο Kardzhali στο Ερευνητικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Υγείας. Επιστήμονες του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (ΔΕΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ) και μέλη του Γραφείου Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ μετέβησαν στο Ερευνητικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Υγείας (Research Center Environment and Health). Η εκπαίδευση εστιαζόταν σε ζητήματα ποιότητας και διαπίστευσης κατά ISO 17025 γύρω από κοινές εργαστηριακές πρακτικές.

Την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου έγινε παρουσίαση του έργου και της προόδου υλοποίησής του από την υπεύθυνη του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ κα. Ειρήνη Κυριάκη. Ακολούθησε το επιστημονικό μέρος της εκπαίδευσης, με παρουσιάσεις από τον κ. Σ. Μπαλτσιώτη, (ΚΕΔΥ), την κα Α. Θεοφίλου (ΚΕΔΥ) και την κα. Α. Βαρελά (ΠΕΔΥ-ΑΜΘ), που αφορούσαν στην εφαρμογή του εργαστηριακού προτύπου ISO 17025 και την πρακτική εφαρμογή του.

Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν δυο κύκλοι εισηγήσεων που αφορούσαν: α) στην εφαρμογή ISO μεθόδων για μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους, όπου συμμετείχε το επιστημονικό προσωπικό του ΠΕΔΥ-ΑΜΘ και συγκεκριμένα ο κ. Μάνδαλος Παναγιώτης, ο κ. Θ. Κωνσταντινίδης, ο κ. Θ. Παρασίδης, ο κ. Χ. Νικολαΐδης και η κα Ι. Αλεξανδροπούλου και β) στις χημικές παραμέτρους, όπου συμμετείχαν ο κ. Ν. Πανούσης και ο κ. Γ. Παπαγεωργίου από το ΚΕΔΥ, όπως επίσης η κα Μ. Χατζηνίκου και ο κ. Δ. Γκαγτζής από το ΠΕΔΥ-Θεσσαλίας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη και ξενάγηση στο χώρο του εργαστηρίου και με επί τόπου συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Τη συνάντηση έκλεισε η κα Ελεονώρα Χατζηπασχάλη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΔΕΔΥ, η οποία ανακοίνωσε με τη Διευθύντρια του RCEH-Kardzhali κα Jeni Staykova τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ των όμορων εργαστηρίων, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας των πολιτών στις δυο πλευρές των συνόρων. Η συνεργασία μεταξύ του ΔΕΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ και του RCEH-Kardzhali αναμένεται να ενισχυθεί άμεσα με την υλοποίηση επιστημονικών συνεργασιών αλλά και την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

*Ολόκληρο το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο site του ΚΕΕΛΠΝΟ (keelpno.gr)

Χρήστος Νικολαϊδης, ΠΕΔΥ Αν. Μακεδονίας Θράκης (ΠΕΔΥ ΑΜΘ)