Κατευθυντήριες οδηγίες του ECDC και του EMCDDA


Πρόληψη και έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών

 

Οι παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν στην παροχή της ενδεδειγμένης πληροφορίας για την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών και των δράσεων στις χώρες της Ευρώπης, στο πλαίσιο της μείωσης της επίπτωσης και της πρόληψης των λοιμώξεων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες (στο εξής Οδηγίες) προσδιορίζουν επτά βασικές παρεμβάσεις οι οποίες, σε συνδυασμό, έχουν αποδειχθεί, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία και την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί, αποτελεσματικές στην πρόληψη και στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (Πλαίσιο 1).

Οι Οδηγίες συμβαδίζουν με την υφιστάμενη πολιτική σε όλη την ΕΕ στον τομέα των ναρκωτικών και των λοιμωδών νοσημάτων. Οι Οδηγίες δεν υπεισέρχονται στην πολιτική ελέγχου των ναρκωτικών, αλλά περιορίζονται στις επιβλαβείς συνέπειες σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο που προκαλούν οι λοιμώξεις στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών. Αποσκοπούν στην παροχή μιας σφαιρικής εικόνας της βέλτιστης πρακτικής στον συγκεκριμένο τομέα, επεκτείνοντας το έργο που έχει προηγηθεί, ώστε να συμπεριληφθεί η σημασία της συνδυασμένης εφαρμογής των ενδεδειγμένων παρεμβάσεων. Οι παρούσες Οδηγίες αναφέρονται κυρίως στους ενήλικες χρήστες ενδοφλέβιων οπιοειδών και ψυχοδιεγερτικών.

Οι Οδηγίες εξετάζουν κυρίως το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινότητας, αλλά δευτερευόντως αφορούν και στο περιβάλλον φυλάκισης και εγκλεισμού. Βασίζονται σε ορισμένες «θεμελιώδεις αξίες», οι οποίες προσδιορίζουν μια σειρά από «αρχές πρόληψης και παροχής υπηρεσιών».

Για την ελληνική έκδοση συνεργάστηκαν:
 Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) www.okana.gr
 Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) www.keelpno.gr
 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) www.ektepn.gr

 

Πλαίσιο 1: Επτά ενδεδειγμένες παρεμβάσεις

Χορήγηση συνέργων ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών:

Παροχή και νόμιμη πρόσβαση σε καθαρά σύνεργα, καθώς και δωρεάν και επαρκής διάθεση αποστειρωμένων βελονών και συρίγγων, στο πλαίσιο μίας συνδυασμένης πολύπλευρης προσέγγισης, η οποία εφαρμόζεται μέσω προγραμμάτων μείωσης της βλάβης, υποστήριξης και θεραπείας.

Εμβολιασμός:

Συνιστάται για ηπατίτιδα Α και Β, τέτανο, γρίπη και, για τα HIV οροθετικά άτομα, για πνευμονιόκοκκο.

Θεραπεία απεξάρτησης από τα ναρκωτικά:

Παροχή θεραπείας υποκατάστασης με οπιοειδή και άλλων μορφών θεραπείας απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Ιατρικές εξετάσεις:

Η δυνατότητα προαιρετικής εξέτασης για τον ιο HIV, την ηπατίτιδα C (ηπατίτιδα Β για τους μη εμβολιασμένους) και για άλλες λοιμώξεις, όπως η φυματίωση, θα πρέπει να παρέχεται συστηματικά, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των αποτελεσμάτων και με την παραπομπή σε θεραπεία, εάν χρειάζεται.

Θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων:

Χορήγηση αντιρετροϊκής ή αντιικής αγωγής βάσει κλινικών ενδείξεων στα άτομα που έχουν προσβληθεί από HIV, ηπατίτιδα Β ή C. Χορήγηση αντιφυματικής αγωγής σε περιστατικά ενεργούς φυματίωσης. Θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντιφυματικής αγωγής στα περιστατικά με λανθάνουσα φυματίωση. Θεραπεία για άλλα λοιμώδη νοσήματα θα πρέπει να παρέχεται βάσει κλινικών ενδείξεων.

Προαγωγή της υγείας:

Η Προαγωγή της υγείας θα πρέπει να εστιάζει στην ασφαλή ενδοφλέβια λήψη ναρκωτικών, στη σεξουαλική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προφυλακτικού, και στην πρόληψη των νοσημάτων, στην εξέταση και στη θεραπεία.

Στοχευμένη παροχή των υπηρεσιών:

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να συνδυάζονται, να οργανώνονται και να παρέχονται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και τις τοπικές συνθήκες· αυτό περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικά και σταθερά σημεία, όπου θα προσφέρεται θεραπεία, μέτρα ελαχιστοποίησης της βλάβης, συμβουλευτική υποστήριξη και εξετάσεις, καθώς και παραπομπή στις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών.

Συνδυάζοντας αυτές τις ενδεδειγμένες παρεμβάσεις, ενισχύεται η συνέργεια και η αποτελεσματικότητα στην πρόληψη!

 

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά την έκθεση με τις Οδηγίες: http://www.keelpno.gr/Portals/0/Αρχεία/Οδηγίες ECDC/ECDC GUIDANCE (Greek Version)_final_hi-res.pdf

Είναι ένα ολοκληρωμένο υλικό οδηγιών, το οποίο αναφέρει το σκεπτικό όλων των βασικών παρεμβάσεων, καθώς και τις δύο τεχνικές αναφορές που αποτελούν την επιστημονική βάση των οδηγιών.