Μαθήματα Απολυμαντών στο ΚΕΔΥ

Από τις 22/10/12 το ΚΕΔΥ όπως και πέρυσι, φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του τα μαθήματα της Σχολής Απολυμαντών-Κλιβανιστών του Υπουργείου Υγείας του έτους 2012-2013. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι και τις 14/12/12.

Γαβαλά Αθηνά, Γραφείο Θεμάτων Προσωπικού, ΚΕΔΥ