Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία Αύγουστος 2011

The association between international delay of vaccine administration and timely childhood vaccination coverage.
Smith PJ, Humiston SG, Parnell T, Vannice KS, Salmon DA
Public Health Rep 2010;125:534-541

Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η αξιολόγηση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ ηθελημένης καθυστέρησης των εμβολιασμών και της εμβολιαστικής κάλυψης σύμφωνα με την ηλικία. Μελετήθηκαν δεδομένα από 2,921 γονείς παιδιών ηλικίας 19-35 μηνών. Συνολικά το 21,8% των γονέων απάντησαν ότι ηθελημένα είχαν καθυστερήσει τους εμβολιασμούς των παιδιών τους. Από αυτούς, το 44,8% το έκανε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, και το 36,1% λόγω ασθένειας του παιδιού. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς ηθελημένα καθυστέρησαν τους εμβολιασμούς τους, υπήρχε σημαντική πιθανότητα να μην είχαν λάβει όλα τα εμβόλια μέχρι την ηλικία των 19 μηνών, σε σύγκριση με παιδιά γονέων εκείνων που δεν καθυστέρησαν τους εμβολιασμούς (35,4% έναντι 60,1%, p=0.05). Οι γονείς που καθυστερούσαν τους εμβολιασμούς των παιδιών τους ίσως να είχαν ακούσει ή διαβάσει κάποια αρνητική πληροφορία σχετικά με εμβόλια, σε σύγκριση με γονείς που δεν είχαν καθυστερήσει ηθελημένα τους εμβολιασμούς (87,6% έναντι 71,9%, p=0.05). Οι γονείς που είχαν καθυστερήσει τους εμβολιασμούς λόγω ασθένειας του παιδιού, ή λόγω ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, ήταν στατιστικά πιο πιθανό να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς από το διαδίκτυο (11,4% έναντι 1,1% p<0.05), και σημαντικά λιγότερο πιθανό να ζητούν πληροφορίες από έναν ιατρό (73,9% έναντι 93,9%, p<0.05). Η ηθελημένη καθυστέρηση των εμβολιασμών δεν είναι ασυνήθιστη. Παιδιά των οποίων οι γονείς καθυστερούν τους εμβολιασμούς, μπορεί να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εφόσον δεν έχουν πλήρως εμβολιαστεί στην ηλικία των 19 μηνών και να είναι ευάλωτα σε νοσήματα που προλαμβάνονται με τους εμβολιασμούς.

Vaccine preventable diseases in returned international travelers: results from the GeoSentinel Surveillance Network.
Boggild AK, Casteli F, Gautret P, Torresi J, von Sonnenburg F, Barnett ED, και συν.
Vaccine 2010;28:7389-7395

Τα νοσήματα, τα οποία προλαμβάνονται με εμβολιασμό (ΝΠΕ), απειλούν διεθνείς  ταξιδιώτες, όμως η γνώση μας για την επιδημιολογία των ΝΠΕ στην ομάδα αυτή είναι περιορισμένη. Οι συγγραφείς ανέλυσαν δεδομένα του Geo Sentinel Surveillance Network από συνολικά 37.542 άρρωστους ταξιδιώτες μετά την επιστροφή τους. Σε 580 (1,5%) με ΝΠΕ, συχνές διαγνώσεις ήταν τυφοειδής πυρετός (n=276), οξεία ιογενής ηπατίτιδα (n=148) και γρίπη (n=70). Παράγοντες που σχετίζονταν με εμφάνιση τυφοειδούς πυρετού ήταν ταξίδι σε φίλους και συγγενείς (p<0.016) και ταξίδι στη Νότια-Κεντρική Ασία (p<0.001). Τα επαγγελματικά ταξίδια σχετίζονταν με αυξημένη πιθανότητα για εμφάνιση γρίπης (p<0.001), ενώ τα μεγάλα ταξίδια με ηπατίτιδα Α (p=0.02). Μόνο το 29% των ταξιδιωτών με ΝΠΕ είχαν ζητήσει συμβουλή πριν το ταξίδι. Συνολικά καταγράφηκαν 3 θάνατοι, λόγω πνευμονιοκοκκικής μηνιγγίτιδας, τυφοειδούς πυρετού και λύσσας. Τα ΝΠΕ αποτελούν συχνό αίτιο νοσηρότητας και πιθανής θνητότητας σε ταξιδιώτες.

Guillain-Barré syndrome and H1N1 (2009) pandemic influenza vaccination using an AS03 adjuvanted vaccine in the United Kingdom: Self-controlled case series.
Andrews N, Stowe J, Al-Shahi Salman R, Miller E
Vaccine 2011 Aug 26 [Epub ahead of print]

Το 1976 ένα εμβόλιο κατά της γρίπης των χοίρων συσχετίσθηκε με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση συνδρόμου  Guillain-Barré (GBS). Παρόλο που οι μελέτες που ακολούθησαν δε βρήκαν αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση  GBS μετά από εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης, υπήρχε ανησυχία ότι τα μονοδύναμα εμβόλια κατά της γρίπης H1N1, τα οποία παρασκευάστηκαν κατά την πανδημία του 2009, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση του συνδρόμου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιήθηκε κυρίως ένα εμβόλιο με τμήμα ιού με ενισχυτικό AS30 (Pandemrix™). Οι μελετητές αναζήτησαν όλα τα περιστατικά GBS  κατά την περίοδο του εμβολιασμού, σε συνεργασία με νευρολόγους και μία ομάδα υποστήριξης ασθενών, καθώς και στατιστικά δεδομένα από τα νοσοκομεία της Αγγλίας μετά την εμβολιαστική περίοδο. Συνολικά μετρήθηκαν 327 περιστατικά GBS, από τα οποία τα 37 είχαν εμβολιασθεί με το πανδημικό εμβόλιο εκ των οποίων τα 9 εμφάνισαν GBS μέσα σε διάστημα 6 εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό (σχετική συχνότητα 1.05 [95% διάστημα εμπιστοσύνης 0.37 to 2.24]. Δε βρέθηκαν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου εμφάνισης του GBS στις 6 εβδομάδες που ακολούθησαν τον εμβολιασμό για την πανδημική γρίπη.