Επιδημίες στον κόσμο Μάιος 2011

Γρίπη των πτηνών

Έως τις 13 Μαΐου 2011 το Υπουργείο Υγείας στην Ινδονησία ανακοίνωσε ένα  επιβεβαιωμένο κρούσμα από τον ιό A (H5N1). Στο σύνολο των 177 κρουσμάτων στην Ινδονησία συμπεριλαμβάνονται 146 θάνατοι [1].

Έμπολα

Στις 13 Μαΐου 2011 το Υπουργείο Υγείας στην Ουγκάντα ανακοίνωσε στον ΠΟΥ ένα κρούσμα από αιμορραγικό πυρετό έμπολα σε 12χρονο κορίτσι στην επαρχία Luwero, στην κεντρική Ουγκάντα [2].

Γραφείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής

Τμήμα Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

Επιδημία λοίμωξης από κολοβακτηρίδιο που παράγει Shiga-τοξίνη (STEC), Γερμανία, Μάϊος 2011

Στις 22 Μαΐου, οι αρχές δημόσιας υγείας της Γερμανίας κοινοποίησαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (EWRS), σημαντική αύξηση στον αριθμό των δηλωθέντων ασθενών με αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο και αιμορραγική διάρροια. Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής διερεύνησης κλινικών δειγμάτων από τους ασθενείς έδειξαν ότι πρόκειται για λοίμωξη από STEC.  Ο όρος «κολοβακτηρίδια που παράγουν Shiga-τοξίνη (STEC)», χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα στελεχών του κολοβακτηριδίου (Escherichia coli) που έχουν την ικανότητα να παράγουν Shiga-τοξίνη, ενώ εναλλακτικά, χρησιμοποιούνται και οι όροι  «κολοβακτηρίδια που παράγουν Vero-τοξίνη (VTEC)» ή «εντεροαιμορραγικά κολοβακτηρίδια (EHEC)». Έχουν αναγνωριστεί περίπου 200 διαφορετικοί ορότυποι του STEC, εκ των οποίων περισσότεροι από 100 έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση νόσου στους ανθρώπους.

Από τις 25 Απριλίου έως και 31 Μαΐου, δηλώθηκαν 373 περιπτώσεις αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου, μεταξύ των οποίων σημειώθηκαν έξι θάνατοι.

Παρότι το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο στις λοιμώξεις αυτές παρατηρείται συνήθως σε παιδιά κάτω των 5 ετών, εντούτοις σε αυτή την επιδημία το 87% των ασθενών είναι άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών. Επίσης, 68% των κρουσμάτων είναι γυναίκες. Η πλειονότητα των περιπτώσεων προέρχεται από τη Βόρεια Γερμανία (ή έχει πρόσφατα ταξιδέψει στην περιοχή αυτή).

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εργαστηριακής διερεύνησης των κρουσμάτων έδειξαν ότι ο αιτιολογικός παράγοντας της επιδημίας είναι ο ορότυπος E. Coli O104:H4 που παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) παραγωγή Shiga τοξίνης 2 (stx2)+, β) αρνητικό για stx1, eae και εντεροαιμολυσίνη, γ) μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά αμπικιλλίνη, κεφοξιτίνη, κεφοταξίμη, κεφταζιδίμη, στρεπτομυκίνη, τετρακυκλίνη, τριμεθοπρίμη/σουλφομεθοξαζόλη, ναλιδιξικό οξύ και παραγωγή ευρέως φάσματος β-λακταμάσης (ESBL CTX-M – Group 1).

Με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα από τις μελέτες ασθενών-μαρτύρων που διεξάγονται, οι ασθενείς είχαν μεγαλύτερη συχνότητα κατανάλωσης (έκθεσης) λαχανικών που καταναλώνονται ωμά σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

Οι αρχές δημόσιας υγείας της Γερμανίας έχουν συστήσει την αποφυγή κατανάλωσης ωμών  λαχανικών, όπως τομάτες, αγγούρια και μαρούλι, ειδικά από τους κατοίκους της Βόρειας Γερμανίας.

Η επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση για την αναγνώριση και άλλων πιθανών πηγών και αγωγών της επιδημίας συνεχίζεται.

Όσον αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο σε δείγματα τροφίμων που έχουν ληφθεί, στις 26 Μαΐου απομονώθηκε STEC από δύο δείγματα αγγουριών του εμπορίου που εισάγονται από την Ισπανία.

Από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες,  δηλώθηκαν 13 κρούσματα από τη Σουηδία, 13 από τη Δανία, 1 από την Ολλανδία, 2 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 6 από τη Γαλλία, όλα με  ιστορικό ταξιδιού στη Γερμανία.

Στην Ελλάδα, το νόσημα επιτηρείται μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης νοσημάτων. Το δελτίο δήλωσης και ο ορισμός κρούσματος είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (http://www2.keelpno.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3A-ehec-&catid=64%3A2010-08-04-08-56-37&Itemid=1).

Κατά τη διάρκεια του 2011, ένα μόνο κρούσμα STEC έχει δηλωθεί στη χώρα με διαφορετικό ορότυπο από αυτόν της επιδημίας.

Εντούτοις, οι αρχές δημόσιας υγείας της χώρας μας βρίσκονται σε εγρήγορση και ζητούν από τους κλινικούς και τους εργαστηριακούς γιατρούς την άμεση δήλωση πιθανών κρουσμάτων λοίμωξης από STEC και την εργαστηριακή διερεύνηση ατόμων με κλινικά συμβατή εικόνα ειδικότερα αν αναφέρεται πρόσφατο ταξίδι στη Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ www2.keelpno.gr.

Κασσιανή Μέλλου, Γραφείο Τροφιμογενών Νοσημάτων,

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

 

 

Tagged on: