Ειδικές συμμετοχές

Λεπτοσπείρωση στους ταξιδιώτες

Τα διεθνή ταξίδια συνεχώς αυξάνονται. Υπολογίζεται ότι το 2020 ο αριθμός των διεθνών ταξιδιωτών θα φτάσει περίπου το 1,6 δισεκατομμύριο, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές [1]. Η λεπτοσπείρωση θεωρείται ότι έχει τη μεγαλύτερη γεωγραφική…

Καμπυλοβακτηρίδιο και Τρόφιμα

Τροφιμογενές νόσημα είναι κάθε νόσημα που προκαλείται από την κατανάλωση τροφίμου ή νερού. Έχουν περιγραφεί περισσότερα από 250 διαφορετικά τροφιμογενή νοσήματα. Τα κύρια αίτια μπορεί να είναι μικροβιολογικοί (ιοί, βακτήρια, παράσιτα), χημικοί ή φυσικοί παράγοντες. Ένα από τα συχνότερα μικροβιακά…

Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα για τη φυματίωση στην Ελλάδα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ του Οκτωβρίου 2011(Αρ.08/Έτος1ο), τα κρούσματα φυματίωσης, που δηλώνονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 600 ετησίως και η μέση επίπτωση ανέρχεται στο 4,7/100.000 πληθυσμό. Από την…

Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» για κατάθεση προτάσεων προς συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από το ΚΕΕΛΠΝΟ πρόταση με τίτλο: «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων)…

Αλλαγές στην Επιδημιολογική Επιτήρηση της Ιογενούς Ηπατίτιδας B και C

Το έτος 2011, το Ευρωπαικό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) πρότεινε αλλαγή των ορισμών κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C, δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας, καθώς και αναμόρφωση των δελτίων δήλωσης με προσθήκη νέων μεταβλητών. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δηλώνονται μόνο…

Μεθοδολογία πανελλαδικής μελέτης εμβολιαστικής κάλυψης σε παιδιά ηλικίας 2-3 ετών: ενδεικτικά αποτελέσματα εμβολιασμού έναντι πολιομυελίτιδας

Η συστηματική επιτήρηση της εμβολιαστικής κάλυψης σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών αποτελεί έναν από τους δείκτες αξιολόγησης του επιπέδου της δημόσιας υγείας μιας  χώρας. Σε πολλές ανεπτυγμένες  χώρες  γίνεται συστηματική παρακολούθηση της κατάστασης εμβολιασμού του παιδικού πληθυσμού, με σκοπό…

Εργαστηριακή Επιτήρηση

Εισαγωγή Η Εργαστηριακή Επιτήρηση είναι ένας από τους πυλώνες της επιδημιολογικής επιτήρησηςτων λοιμωδών νοσημάτων. Μέσω των συστημάτων εργαστηριακής επιτήρησης συλλέγονται και αναλύονται δεδομένα σχετικά με εργαστηριακά αποτελέσματα από ασθενείς με λοιμώδη νοσήματα για τα οποία γίνεται εργαστηριακή επιβεβαίωση. Μαζί με…

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κακοήθεις νεοπλασίες

Οι εκπομπές των οχημάτων, οι βιομηχανικές διεργασίες, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, η οικιακή καύση στερεών καυσίμων και άλλες πηγές ρυπαίνουν τον αέρα των αστικών κέντρων. Το μείγμα των ατμοσφαιρικών ρύπων ποικίλλει μεταξύ των τοποθεσιών ως προς τα φυσικά και χημικά…

Παράγοντες κινδύνου για κακοήθεις νεοπλασίες στα παιδιά

Το κλινικό και το επιδημιολογικό πρότυπο των κακοηθειών στα παιδιά διαφέρει από αυτό των ενηλίκων σε μια ποικιλία παραμέτρων.   Επιδημιολογικά δεδομένα Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση των Αρχείων Καρκίνου (International Association of Cancer Registries -IACR), ο παιδικός καρκίνος αποτελεί…

Οικονομικο-κοινωνικοί παράγοντες και κακοήθεις νεοπλασίες

Οι οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες μίας χώρας συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τους δείκτες υγείας και το προσδόκιμο επιβίωσης του πληθυσμού. Για τον προσδιορισμό της οικονομικο-κοινωνικής τάξης των ατόμων επιλέγονται ως κριτήρια διάφορα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, κυρίως λόγω της αδυναμίας εύρεσης…