Δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης

Επιδημιολογικά δεδομένα, Νοέμβριος 2016

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/11/2016 − 30/11/2016 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Νοέμβριος 2004−2015 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων   Νοέμβριος 2016 Διάμεση τιμή…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Ιούλιος 2016

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/07/2016 − 31/07/2016 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Ιούλιος 2004−2015 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Ιούλιος 2016 Διάμεση τιμή Ιούλιος…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Ιούνιος 2016

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/06/2016 − 30/06/2016 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Ιούνιος 2004−2015 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Ιούνιος 2016 Διάμεση τιμή Ιούνιος…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Μάιος 2016

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/05/2016 − 31/05/2016 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Μάιος 2004−2015 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Μάιος 2016 Διάμεση τιμή Μάιος…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Απρίλιος 2016

Πίνακας 1: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/04/2016 − 30/04/2016 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Απρίλιος 2004−2015 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Απρίλιος 2016 Διάμεση τιμή Απρίλιος…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Μάρτιος 2016

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/03/2016 − 31/03/2016 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Μάρτιος 2004−2015 και εύρος τιμών.   Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Μάρτιος 2016 Διάμεση τιμή…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Φεβρουάριος 2016

Πίνακας 1: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/02/2016 − 29/02/2016 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Φεβρουάριος 2004−2015 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Φεβρουάριος 2016 Διάμεση τιμή Φεβρουάριος…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Ιανουάριος 2016

Πίνακας 1: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/01/2016 − 31/01/2016 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Ιανουάριος 2004−2015 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Ιανουάριος 2016 Διάμεση τιμή Ιανουάριος…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Δεκέμβριος 2015

Πίνακας 1: Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/12/2015 − 31/12/2015 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Δεκέμβριος 2004−2014 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Δεκέμβριος 2015 Διάμεση τιμή Δεκέμβριος…

Επιδημιολογικά δεδομένα, Νοέμβριος 2015

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/11/2015 − 30/11/2015 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Νοέμβριος 2004−2014 και εύρος τιμών. Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων Νοέμβριος 2015 Διάμεση τιμή Νοέμβριος…