Δράσεις Δημόσιας Υγειας

Κοινή Δράση JA-01-2016 «Ποιότητα της πρόληψης HIV/AIDS/STI, της Ηπατίτιδας και της Φυματίωσης και σύνδεση με την φροντίδα υγείας» 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)

Η HIV λοίμωξη αποτελεί, ως γνωστό, ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Η ιδιότητα του HIV να μεταλλάσσεται ταχύτατα ως ρετροϊός, έχει ως αποτέλεσμα η αντιμετώπιση και η θεραπεία της HIV λοίμωξης να…

Απολογισμός δράσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη πνιγμών: 2009-2016

Ο πνιγμός αποτελεί ένα υποτιμημένο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, τόσο στον κόσμο όσο και στην Ελλάδα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, πιστό στην καταστατική αποστολή του, από το 2009 έως σήμερα, έχει πραγματοποιήσει μια αξιοσημείωτη σειρά δράσεων και παρεμβάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.…

Δράση ασφάλειας στο νερό – αθλητικής ναυαγοσωστικής Μεταμόρφωση, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ακαδημία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας- Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ), το ΚΕΕΛΠΝΟ συνέβαλε στην πραγματοποίηση δράσης που περιλάμβανε την εκμάθηση τεχνικών ασφάλειας στο νερό και αθλητικής ναυαγοσωστικής, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας από…

Εφαρμογή Nοσοκομειακών Προγραμμάτων Χρήσης Αντιβιοτικών (ASP) Σε Παγκόσμιο Επίπεδο

Προγράμματα ορθολογικής χρήσης αντιβιοτικών (Αntibiotic Stewardship Programs/ASP) στα νοσοκομεία των ΗΠΑ εφαρμόζονται ηδη απο ετών οχι μόνο σε πανεπιστημιακά κέντρα για ερευνητικούς σκοπούς αλλά υποχρεωτικά και στα μεγάλα τεταρτοβάθμια νοσοκομεία. Η έννοια του Προγράμματος ASP στοχεύει στην δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας…

Έναρξη λειτουργίας θεραπευτικού μητρώου για την Ηπατίτιδα C (ΕΟΠΥΥ)

Το Υπουργείο Υγείας μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, και ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων και του πληρέστερου σχεδιασμού των υπηρεσιών υγείας, ανέπτυξε και υλοποιεί, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Πελοποννήσου,…

Συμβουλευτική πριν και μετά την αιμοδοσία ως εργαλείο Αιμοεπαγρύπνησης

Το ΣΚΑΕ από την ίδρυση του προωθεί μια σειρά ενεργειών Αιμοεπαγρύπνησης που σκοπό έχουν τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του αίματος. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι και η συμβουλευτική διαδικασία διότι: Ελαχιστοποιεί την απώλεια μονάδων αίματος και τη σπατάλη πόρων από τη…

Ανεπιθύμητα συμβάντα στους δότες αφαίρεσης: Αντιδράσεις σχετικά με τα κιτρικά

Η αυτόματη μηχανική αφαίρεση είναι η τεχνική εκλεκτικής συλλογής ενός συστατικού του αίματος, πχ. αιμοπεταλίων, από ένα μόνο δότη με τη χρήση αυτοματοποιημένης διάταξης διαχωρισμού κυττάρων. Ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής και το μηχάνημα διαχωρισμού κυττάρων που χρησιμοποιείται, η απόδοση…

Ηπατίτιδα Ε και Δάγκειος αιμορραγικός πυρετός. Επιδημιολογικά δεδομένα και ασφάλεια του αίματος

Hπατίτιδα Ε Ο αιτιολογικός παράγοντας HEV ανακαλύφθηκε πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου προκαλεί συχνά επιδημίες κυρίως με κοπρανοστοματική μετάδοση. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν σποραδικά κρούσματα σε ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, σε ασθενείς που…

Η κατανόηση της αιτιακής συσχέτισης ενός ανεπιθύμητου συμβάντος με το μεταγγισθέν προϊόν

Η Αιμοεπαγρύπνηση περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών για τα μη αναμενόμενα ή ανεπιθύμητα συμβάντα από τη χρήση των προϊόντων αίματος για θεραπευτικούς σκοπούς, τις διαδικασίες επιτήρησης όλης της αλυσίδας της μετάγγισης και τα προληπτικά μέτρα αποφυγής επανάληψης ανεπιθύμητων συμβάντων. Οι μέθοδοι…

17η Εθνική Συνάντηση για την Αιμοεπαγρύπνηση

Το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) του ΚΕΕΛΠΝΟ πραγματοποίησε τη 17η Εθνική Συνάντηση για την Αιμοεπαγρύπνηση με θέμα: «Αιτιολογική Ανάλυση Ανεπιθυμήτων Αντιδράσεων και Συμβάντων σχετικά με το αίμα και Διαχείριση του Κινδύνου» στις 12 Δεκεμβρίου 2014 στο Υπουργείο Υγείας. Τη συνάντηση…