Κυρίως θέμα

Διασύνδεση στη θεραπεία και δέσμευση στη φροντίδα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στην HIV/AIDS λοίμωξη

Η αλληλουχία των σταδίων της συνέχειας της φροντίδας για την αντιμετώπιση της HIV/AIDS λοίμωξης (HIV treatment cascade) αποτελεί μια απεικόνιση του ποσοστού των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS και εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της ιατρικής φροντίδας που παρέχεται στους…

Επιδημιολογικά δεδομένα για την HIV λοίμωξη για το πρώτο δεκάμηνο του 2016

Η επιδημία του HIV συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό διακύβευμα για τα συστήματα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2015, στην Ελλάδα, καταγράφηκαν και πάλι αρκετά νέα περιστατικά HIV λοίμωξης, τα οποία όμως είναι, σε απόλυτο αριθμό, τα λιγότερα της…

Νομοθεσία και βασικές απαιτήσεις λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών

Α. Νομοθεσία κολυμβητικών δεξαμενών Οι βασικές διατάξεις της νομοθεσίας περί κολυμβητικών δεξαμενών είναι οι ακόλουθες:   Η Γ1/443/73  (ΦΕΚ 87 Β) Υγ. Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/ 1150/76 (ΦΕΚ 937 Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών Η ΔΥΓ2/80825/05 (ΦΕΚ…

Εργαστηριακοί μικροβιολογικοί έλεγχοι σε ύδατα κολυμβητικών δεξαμενών τα έτη 2014-2016 στο ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Εισαγωγή Η ποιότητα των υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών (ΚΟΔΕ) ελέγχεται εργαστηριακά μέσω μικροβιολογικών και χημικών ελέγχων. Ο μικροβιολογικός έλεγχος διενεργείται βάσει της Υγειονομικής Διάταξης Γ1/443/73, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υγειονομική Διάταξη Γ4/1150/78. Σε αυτή ορίζονται οι μικροβιολογικοί δείκτες που…

Μικροβιολογικός έλεγχος κολυμβητικών δεξαμενών

Κολυμβητική δεξαμενή ή κολυμβητήριο καλείται κάθε τεχνητή δεξαμενή, η οποία τροφοδοτείται από νερό κατάλληλης πηγής υδροληψίας και η οποία χρησιμοποιείται για ομαδική κολύμβηση και αναψυχή. Η μικροβιολογική, χημική και φυσική ποιότητα του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής καθορίζεται από: την πηγή…

Κολυμβητικές δεξαμενές και λοιμώδη νοσήματα

Η κολύμβηση αποτελεί εξαίρετο τρόπο φυσικής άσκησης και  συμβάλλει στην ευεξία και στη διατήρηση της σωματικής υγείας. Παρότι πρόκειται για ασφαλή δραστηριότητα, υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι για την υγεία που σχετίζονται με την κολύμβηση στη θάλασσα, σε λίμνες ή σε κολυμβητικές…

Μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη πνιγμών

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την πρόκληση πνιγμού είναι το νερό. Επειδή όμως είναι αδύνατον να αφαιρεθεί το νερό από κάθε λουτρικό χώρο (θάλασσα, κολυμβητική δεξαμενή, υδροψυχαγωγικό πάρκο, λίμνη, ποτάμι, σπα), για να γίνει πιο «ασφαλές», είναι φανερό ότι πρέπει να…

Επιδημιολογία πνιγμών

Ο πνιγμός αποτελεί κυρίαρχη αιτία θανάτου και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας παγκοσμίως (Avramidis and Butterly 2008, World Health Organization 2014). Συγκεκριμένα, κάθε 1.5 λεπτό, κάθε ώρας, κάθε ημέρας περισσότεροι από ένας άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στον πλανήτη…

Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση

Με δικαιούχο το υπουργείο Υγείας και φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ προχωρούν οι διαδικασίες για το  «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση», που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής…

Ο ρόλος των πυλών εισόδου στην αντιμετώπιση επείσακτων ειδών

Tα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι χερσαίες διαβάσεις αποτελούν πύλες εισόδου όπου αφικνούνται ή αναχωρούν ταξιδιώτες, εμπορεύματα και μέσα μετακίνησης και μεταφοράς.Τόσο με τα εμπορεύματα όσο και με τα μεταφορικά μέσα (πλοία, αεροπλάνα φορτηγά, τρένα) μπορούν να μεταφερθούν νέα είδη…